Антизашкварний календар подій та визначних дат у жовтні 2021 року

Антизашкварний календар від Сергія Біденка

Що робити, аби не потрапити в подібні репутаційні зашквари?

Кейс: Новонароджений “аксесуар”

Як працює антизашкварний календар

 1. Низький. Зазвичай характеризується обмеженим впливом на компанію чи персону в часі та території розповсюдження. Критичні зауваження будуть поодинокими та зосередяться в коментарях до постів у соцмережах. Ситуація навряд чи переросте в серйозну кризу.
 2. Середній. Помилка поширюється в соцмережах й охоплює значну аудиторію. Репутаційна криза матиме коротко- та середньострокові наслідки, які впливатимуть на продаж і можливості компанії чи персони. Потрібно докласти значних зусиль, щоб якісно опрацювати ситуацію та зменшити подальше розповсюдження інформації.
 3. Високий. Помилка має значний вплив на суспільство та провокує реальну репутаційну кризу. Інформація розповсюджується онлайн та офлайн. До ситуації залучаються різні групи: соціальні, професійні, організаційні. Різні тлумачення причин і наслідків ускладнюють антикризову комунікацію. Ситуація матиме серйозні довгострокові наслідки для компанії чи персони. Є потреба в масштабній антикризовій кампанії.

Міжнародний день людей похилого віку

 • дата — 1 жовтня;
 • день тижня — п’ятниця;
 • кого потенційно можна образити — старше покоління;
 • рівень критичності — низький.

Український День вчителя (День працівників освіти чи День освітянина)

 • дата — 3 жовтня;
 • день тижня — неділя;
 • кого потенційно можна образити — педагогів; працівників освіти;
 • рівень критичності — високий.

Міжнародний день лікаря

 • дата — 4 жовтня;
 • день тижня — понеділок;
 • кого потенційно можна образити — лікарів; працівників медичної сфери; пацієнтів, які постраждали від лікарської помилки; членів їхніх родин;
 • рівень критичності — середній.

Всесвітній День вчителя

 • дата — 5 жовтня;
 • день тижня — вівторок;
 • кого потенційно можна образити — вчителів; працівників освіти;
 • рівень критичності — низький.

День юриста України

 • дата — 8 жовтня;
 • день тижня — п’ятниця;
 • кого потенційно можна образити — юристів; правознавців;
 • рівень критичності — низький.

День Українського козацтва

 • дата — 14 жовтня;
 • день тижня — четвер;
 • кого потенційно можна образити — українців як націю;
 • рівень критичності — високий.

День захисників і захисниць або День захисника України (День захисників Вітчизни)

 • дата — 14 жовтня;
 • день тижня — четвер;
 • кого потенційно можна образити — кожного українця; військових; учасників АТО; членів їхніх родин.
 • рівень критичності — високий.

Всесвітній день людей з вадами мовлення

 • дата — 22 жовтня;
 • день тижня — п’ятниця;
 • кого потенційно можна образити — людей з вадами мовлення; людей з обмеженими можливостями;
 • рівень критичності — середній.

День визволення України від фашистських загарбників

 • дата — 28 жовтня;
 • день тижня — четвер;
 • кого потенційно можна образити — ветеранів; людей, що постраждали від фашистських загарбників; членів їхніх родин;
 • рівень критичності — середній.

--

--

--

Репутационный и антикризисный советник. Автор книги “Репутаційний антистрес”. Reputation and crisis advisor, Cancel culture expert and researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Сергій Біденко - Сергей Биденко - Sergii Bidenko

Сергій Біденко - Сергей Биденко - Sergii Bidenko

Репутационный и антикризисный советник. Автор книги “Репутаційний антистрес”. Reputation and crisis advisor, Cancel culture expert and researcher

More from Medium

Herding Cats: The Play That Keeps Breaking Ground

Draft of Final: How Can we make sure that all Animals in Shelters find their Forever Home?

🛎🛎Let’s add THE ASTA Kakao Talk channel🛎🛎

AndusChain Ecosystem An ecosystem is a complex system of interconnected system.